Diers 4D rugscanner

Last van rug, bekken of nekklachten? 

En op zoek naar de oorzaak hiervan?

Rugklachten dienen altijd individueel bekeken en behandeld te worden. Cruciaal is een accurate en gedetailleerde diagnosestelling.

Topsportadvies doet zowel statische - dynamische analyses met de Diers 4D rugscanner, als bewegingsanalyses via een RSscan. Daarnaast is ook het functionele mondstuk hierbij van groot belang. Lees hier meer over het functionele mondstuk!

 

Statische als Dynamische analyse van de wervelkolom en lichaamshouding via Diers 4D Motion bodyscanner.

Wat is een wervelkolom analyse?

De analyse van de wervelkolom en lichaamshouding in het algemeen, gebeurt in een vrijstaande positie, de houding hoe het lichaam normaal functioneert. Een lijnenpatroon wordt op de rug geprojecteerd. Deze screening (stilstaand en in beweging) is geheel gebaseerd op licht en door videocamera opgemeten. Door middel van een berekening van de krommingen van het lijnenpatroon wordt een 3-dimensionaal beeld van de wervelkolom verkregen. Via deze virtuele afdruk van de rug kan vervolgens de wervelkolom en de stand van het bekken in kaart gebracht worden. De meting duurt slechts enkele seconden en levert informatie over uw algemene houding, eventuele krommingen van de wervelkolom, rotaties van de wervelkolom, stand van het bekken en zelfs assymetrieën in spieropbouw. Overzichtelijke grafieken maken het voor de therapeut mogelijk om op een duidelijke en effectieve wijze de patiënt uit te leggen waar het probleem en de oorzaak zitten. Een passend advies wordt gegeven zodat er stappen naar verbetering gemaakt kunnen worden.

Wanneer is een statische en / of dynamische analyse van de wervelkolom zinvol?

 • Bij problemen aan de rug, bekken of wervelkolom
 • Tijdig herkennen van problemen in de houding of stand van de rug (bv scoliose)
 • Opmeten van bekkenscheefstand
 • Meting ter ondersteuning of ter vervanging van een röntgenopname
 • Aanpassen of vervaardigen van houdingscorrigerende functionele zolen of mondstuk (bite)
 • Uitvoeren van correcte gerichte osteopatische manipulaties, hertesten van de uitgevoerde manipulaties

Bv een pijnlijke kromming in de wervelkolom door een bekkenscheefstand

Aanhoudende rugklachten gaan vaak samen met een foute houding van het bekken. Naast assymetrische spiertonus of een ongeval, kan een beenlengteverschil leiden tot een foute bekkenhouding.

Als de benen niet even lang zijn, zal het bekken torsen en compenseren. Dat is niet ongebruikelijk – vrijwel iedereen heeft een bepaalde mate van verschil in beenlengte – dat leidt zelden tot problemen. Vanaf een bepaalde scheefstand echter, zal op langere termijn een verkromming van de wervelkolom kunnen optreden, scoliose genaamd. Als gevolg daarvan kunnen spieren, gewrichtbanden en gewrichten onder spanning komen te staan. De toenemende pijn geeft hinder en beperkingen in het dagelijks functioneren.

In dit geval kan de patiënt met rugpijn geholpen zijn met het aanmeten van functionele zolen die de bekkenscheefstand neutraliseren en de wervelkromming terug in rechte positie brengt, hier spreken we van problemen in een stijgende keten.

Daarbij zullen we ook de occlusie van het gebit kunnen nachecken met de rugscanner. Een malocclusie of verkeerde positie van de beet kan ook het bekken torsen, in dat geval spreken we van problemen in een dalende keten. Gerichte osteopatische manipulaties of met behulp van een mondstuk kan deze malocclusie geoptimaliseerd worden, waardoor het bekken minder getorst staat en de wervels een betere uitlijning vertonen.

Gezondheid – ons meest waardevolle bezit!

Onze gezondheid is ons meest waardevolle bezit. Om deze te behouden, zou iedereen een bepaalde hoeveelheid activiteiten moeten verrichten. Dat begint met dagelijkse zaken zoals correcte functionele oefeningen, regelmatig bewegen en een gezonde voeding. Concreet: investeren in je eigen gezondheid. Je gaat met uw wagen ook regelmatig op onderhoud, doe dat ook met uw lichaam. Het lichaam moet langer meegaan dan een auto.

De formetric 4D motion scan wordt buiten België al veelvuldig ingezet o.a bij het AC Milanlab, Duitsland, Engeland en USA en de resultaten zijn wetenschappelijk onderbouwd door de universiteiten van Berlijn, Hamburg en Düsseldorf. In België hebben o.a 8 praktijken deze scanner staan waaronder de osteopatische school IAO te Gent. Topsportadvies heeft deze meerwaarde leren kennen in het AC Milanlab van Doctor Jean Pierre Meersseman. Hij gebruikt deze rugscanner dagelijks om de lichaamshouding van zijn atleten te analyseren. Zijn team gebruikt deze scanner voornamelijk om de invloed van de beet/mondstuk te correleren op de lichaamshouding.

 

We kunnen het lichaam op verschillende manieren uitdagen en testen. Zoals we reeds aangekaart hebben kunnen verschillende oorzaken invloed hebben op de wervelkolom en lichaamshouding.

 • Welke invloed heeft het kaakgewricht op de houding?
 • Welke invloed heeft de voetpositie op het bekken – rug – schouders
 • Welke invloed hebben de ogen op de lichaamshouding
 • Welke invloed hebben de organen op uw lichaamshouding en wervelkolom na mobilisaties
 • Welke invloed hebben loop – en voetbalschoenen op de lichaamshouding

We beschouwen deze dynamische bodyscan als een belangrijk technisch hulpmiddel om u als patiënt/atleet optimaal te kunnen behandelen, begeleiden en bijstaan.

Zonder schadelijke straling op zoek naar de oorzaken van uw rugklachten.

Heeft u last van rug, bekken en nekklachten en zou u graag weten waar uw klachten vandaan komen? Hoe deze klachten zouden kunnen worden behandeld en wat u er zelf aan kan verbeteren? Rugklachten dienen individueel bekeken en behandeld te worden. Tevens is het zeer belangrijk een nauwkeurige en gedetailleerde diagnose te stellen. Tot nu toe kwamen daar eigenlijk vrijwel uitsluitend röntgenopnames voor in aanmerking.

De blootstelling tot deze straling daarintegen is niet zonder risico. Daarom is er jarenlang gezocht naar een oplossing om die straling te kunnen vermijden. Het resultaat van onderzoek en ontwikkeling heeft geleid tot gebruiksvriendelijk 4D motion bodyscan van Diers.

Heeft u interesse mail of bel en we zoeken samen naar de werkelijke oorzaak!

BEWEGINGSANALYSE - PLANTAIRE DRUKMETING RSSCAN

Heel wat sporters worden geconfronteerd met voet – of structurele problemen. Vanuit een bewegingsonderzoek en- of ganganalyse kan men heel wat structurele zwakke schakels gaan opsporen. Tevens wordt er ook gewerkt met een RSscan druksysteem. Het vervaardigen van functionele podologische 3D zolen moet met wetenschappelijke precisie worden aangemaakt of het probleem blijft of wordt onvoldoende behandeld door ontbrekende factoren (wat men niet ziet kan men niet behandelen).

Topsportadvies, beschikt over een hoogtechnologische 1m drukplaat (RSscan) waarmee een accurate scan kan uitgevoerd worden van de voet, zowel statisch, dynamisch als posturologisch (balans van het lichaam). Zo loopt de patiënt(e) blootsvoets enkele stappen op een drukplaat waarbij het apparaat haarfijn de druk op de voeten meet tijdens de voetafrol. Die drukplaat staat in verbinding met het beeldscherm van laptop of PC, die een twee- en driedimensioneel beeld geeft van de loopbeweging van de patiënt en de meetresultaten weergeeft. Ook de dynamische meetopname heeft zijn nut. Nu kan immers de beweging van de voetafrol gevolgd worden, namelijk de beweging die de voet maakt tijdens het stappen/lopen, en kunnen de parameters bepaald worden om de voetafrol te optimaliseren. Uit een scan kan er o.a een structurele blokkage van de voet opgespoord worden. De posturologie of de houding van het lichaam wordt ook nagecheckt. Het lichaam moet in balans zijn. Vanuit het kaakgebied kan er heel wat mislopen evenals vanuit de voet. Het hoofd, de ogen, de kaak kan men niet los van elkaar koppelen. Het hoofd bepaalt het lichaamszwaartepunt en dus de belasting op bepaalde delen. Een occlusie, het minder goed op elkaar passen van de tanden, duikt vaker op. Het gevolg kan zijn dat je door een verkeerde beet, een rotatie krijgt van het bekken, waardoor je meer tensie krijgt op de hamstrings en zo een blessure kan ontwikkelen. Via de scan kunnen heel wat zaken daaruit gedifferentieerd worden.

De patient(e) krijgt via het beeldscherm ook visuele feedback over zijn eigen loopprobleem. Aan de hand van Quintic software kunnen het looppatroon en of lichaamshouding grondig bestudeerd worden. Ook de werking van die spieren, die een effect kunnen hebben op (top)sportprestaties wordt bovendien bekeken. Zo kunnen per sporttak de benodigde functies geaccentueerd worden (propulsie bij lopen/voetbal, stabiliteit bij golf,)... De drukplaat met tweedimensionele voetscan bestaat al enkele jaren in de USA, maar begint pas nu zijn weg te vinden bij dokters, kinesisten, podologen en orthopedische technici (ook universiteiten en topsportclubs). Het biedt een onmiskenbare toegevoegde meerwaarde voor de diagnose en behandeling van voet – en of structurele problemen. 

Klanten getuigen over deze service

Hun advies en toewijding hebben enorm bijgedragen tot mijn herstel!
Ingrid Van Steelandt
Hun advies en toewijding hebben enorm bijgedragen tot mijn herstel!
Ik hoorde dat zij een probleem niet alleen probeerden oplossen, maar dat zij ook zochten naar de oorzaak ervan. De verschillende raadplegingen, hun advies, hun positieve instelling, enthousiasme en toewijding hebben enorm bijgedragen tot mijn herstel van mijn chronische achillespees klachten.