Osteopathie

Osteopathie “ is een samenvoeging van de  twee Griekse woorden : osteon (bot , been ; de meest dichte vorm van weefsel ) en pathos ( ijden , pijn , ziekte). Letterlijk vertaald: “ ziek zijn door de beenderen “. Belangrijk is te weten dat deze vertaling zeker niet alle facetten van deze geneeswijze omvat. Het woord osteopathie moet echter niet letterlijk vertaald willen worden. Hoewel de wervelkolom en het bekken een centrale plaats in de behandeling innemen , worden ook organen , schedel , spieren , bloedvaten en het zenuwstelsel bij de behandeling betrokken.

 

Osteopathie is een specifieke , onafhankelijke , volwaardige medische discipline waarbij de manueel diagnostische en therapeutische benadering van functiestoornissen , ontstaan door een bewegingsverlies van om het even welk weefsel , centraal staat. 

Door het behandelen van mobiliteitsverliezen in het pariëtale systeem ( bewegingsapparaat ; spieren, pezen , gewrichten , botten) , viscerale systeem ( beweeglijkheid van het orgaansysteem in keel- , borst-, en buikholte ) , cranio-sacrale systeem (hersenen , de schedel, het heiligbeen, wervelkolom, zenuwstelsel, hersenvliezen) en hun verbindingswegen ( zenuwstelsel , bloedvaten , … ) kan het eigen recuperatievermogen aangewend worden en herstellen we de structurele integriteit van het lichaam.

De drie systemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zullen daarom in elke behandeling worden onderzocht en zo nodig behandeld worden. Bewegingsverlies leidt tot een veranderd functioneren ( veranderde fysiologie ) , en kan verder leiden tot ziekte. 

Bewegingsbeperkingen kunnen ontstaan door : een harde val ( ook in het verre verleden ) , een kneuzing , ziekte , littekens na een operatie , zware bevalling , verkleving van weefsel door ontstekingsreacties , emotionele spanning , stress of verkeerde voeding.

De relaties tussen de verschillende lichaamssystemen zijn zo hecht dat alle systemen elkaar beïnvloeden en dienen behandeld te worden. Hier is duidelijk een onderscheid tussen een osteopathische behandeling en een behandeling met chiropraxie of fysiotherapie. Het viscerale en craniale systeem zal , daar waar nodig , in het geheel van de behandeling moeten betrokken worden.

 

 

 

Klanten getuigen over deze service

Hun advies en toewijding hebben enorm bijgedragen tot mijn herstel!
Ingrid Van Steelandt
Hun advies en toewijding hebben enorm bijgedragen tot mijn herstel!
Ik hoorde dat zij een probleem niet alleen probeerden oplossen, maar dat zij ook zochten naar de oorzaak ervan. De verschillende raadplegingen, hun advies, hun positieve instelling, enthousiasme en toewijding hebben enorm bijgedragen tot mijn herstel van mijn chronische achillespees klachten.